Back
Next
Zarząd

1. Zdzisław Inglot - Prezes Zarządu
2. Grażyna Bednarska - Zastępca Prezesa Zarzadu
3. Maria Ciężka - Członek Zarządu
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Rada Nadzorcza

1. Szczepan Chrzęst - Przewodniczący
2. Henryka Stelmaszczyk - Wiceprzewodniczący
3. Krystyna Kania - Sekretarz
4. Roman Grzejdziak - Członek
5. Grzegorz Kępa - Członek
6. Halina Pawełoszek - Członek
Władze Banku
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie