Back
Next
Zarząd

1. Zdzisław Inglot - Prezes Zarządu
2. Paweł Kłos - Zastępca Prezesa Zarządu
3. Maria Ciężka - Członek Zarządu
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Rada Nadzorcza

1. Grzegorz Kępa - Przewodniczący
2. Henryka Stelmaszczyk - Wiceprzewodniczący
3. Krystyna Kania - Sekretarz
4. Roman Grzejdziak - Członek
5. Halina Pawełoszek - Członek
6. Krystyna Krzemińska - Członek
Władze Banku
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie