Western Union to światowy lider na rynku szybkich międzynarodowych przekazów pieniężnych. Klienci Western Union mogą łatwo i bezpiecznie przekazać pieniądze do ponad 275 000 placówek zlokalizowanych w 200 krajach na całym świecie.

   W Polsce przekazy Western Union przeznaczone są dla osób prywatnych i dostępne w obrocie krajowym
i międzynarodowym:

    W obrocie krajowym przekazy realizowane są w PLN,
    W obrocie międzynarodowym przekazy realizowane są w PLN, EURO lub w USD, w zależności od dyspozycji  klienta i uprawnień walutowych poszczególnych placówek.
    Maksymalna kwota przekazu nie może przekroczyć równowartości 3000,00 USD (bez opłat)
    Wypłata przekazu w Polsce realizowana jest bez ograniczeń kwotowych.
 

  Aby wypłacić pieniądze należy:
-    zgłosić się do jednego z punktów oferującego usługi przekazu pieniężnego Western Union z ważnym dokumentem
     tożsamości,
-    podać kraj, z którego pieniądze zostały wysłane,
-    imię i nazwisko nadawcy,
-    kwotę jakiej się spodziewasz,
-    numer kontrolny MTCN (Money Transfer Control Number),
-    w przypadku wypłaty przekazu „na hasło”, podać prawidłowe hasło

Wybrane placówki Western Union, w tym placówki Banku Spółdzielczego w Bełchatowie wypłacają przekazy
na podstawie zlecenia składanego w formie ustnej - bez konieczności wypełniania formularza „Wypłata”.

Odbiorcą przekazu jest wyłącznie osoba wskazana przez nadawcę lub osoba upoważniona notarialnie przez beneficjenta przekazu.

W naszym Banku przekazy krajowe i międzynarodowe wypłacane są wyłącznie w PLN. Western Union wypłaci przekaz po kursie ustalonym w momencie nadania przekazu, jeśli odbiorca wybrał do wypłaty walutę wskazaną przez nadawcę. Jeśli waluta wypłaty wybrana przez odbiorcę będzie inna, niż wskazana przez nadawcę, przekaz zostanie wypłacony po kursie ustalonym w momencie wypłaty.
 

Aby wysłać przekaz należy:
-    zgłosić się do jednego z punktów oferującego usługi przekazu pieniężnego Western Union z ważnym dokumentem tożsamości,
-    wybrać walutę wpłaty (PLN) i walutę wypłaty przekazu za granicą,
-    wypełnić formularz „Wpłata” i okazać dokument tożsamości,
-    zapoznać się z OGÓLNYMI WARUNKAMI PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO oraz treścią OSTRZEŻENIA o ryzyku utraty
     środków wysyłanych osobie nieznajomej lub na polecenie osoby nieznajomej i podpisanie formularza „Wpłata”
-    wpłacić kwotę przekazu i należną opłatę podaną przez agenta,
-   odebrać dowód nadania przekazu (kopia formularza „Wpłata”), zawierający numer kontrolny przekazu MTCN (Money
    Transfer Control Number), a także kwotę i walutę do wypłaty.

   Przekaz będzie dostępny do wypłaty w dowolnej agencji Western Union na terytorium kraju przeznaczenia w przeciągu kilku minut.

   Do odbioru przekazu, odbiorca musi posiadać ważny dokument tożsamości oraz znać szczegółowe dane przekazu: spodziewaną kwotę, imię i nazwisko nadawcy oraz kraj nadania, numer kontrolny MTCN nie jest konieczny.

   Wypłata przekazu następuje zazwyczaj w walucie kraju przeznaczenia. W wybranych krajach istnieje możliwość wypłaty przekazu w dolarach amerykańskich lub w euro. Western Union wypłaci przekaz po kursie ustalonym
w momencie nadania przekazu, jeśli odbiorca wybrał do wypłaty walutę wskazaną przez nadawcę. Jeśli waluta wypłaty wybrana przez odbiorcę będzie inna niż wskazana przez nadawcę, przekaz zostanie wypłacony po kursie ustalonym
w momencie wypłaty.

  Usługi dodatkowe (płatne):

Wysyłając przekaz Western Union, można dodatkowo zlecić:
-   Powiadomienie telefoniczne odbiorcy o wysyłanym przekazanie
    (Usługa jest dostępna w wybranych krajach. Western Union powiadamia odbiorcę zwykle w następnym dniu roboczym
    po nadaniu przekazu.)
-   Przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej
    Usługa jest dostępna we wszystkich krajach. Odbiorca otrzyma wiadomość przy wypłacie przekazu.
-   Przekaz „na hasło”:
    Dodanie do przekaz Hasła pozwala na przesłanie środków dla osoby, nie posiadającej ważnego dokumentu
    tożsamości (wypadki losowe). Przekaz „na hasło” dostępny jest tylko w wybranych krajach. Kwota przekazu nie może
    przekraczać równowartości 1000,00 USD.
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie