Bank Spółdzielczy w Bełchatowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 - 030 Warszawa,   strona internetowa: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,   strona internetowa:  https://rf.gov.pl/
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie
Pliki do zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji
w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca możliwości składania reklamacji przez klientów Banku
                        Spółdzielczego w Bełchatowie
Załącznik nr 2 - Formularz reklamacji (klienci indywidualni)
Załącznik nr 3 - Formularz reklamacji (klienci instytucjonalni)
Załącznik nr 11 - Opis reklamacji dotyczących procesu kartowego
Załącznik nr 12 - Formularz reklamacji kartowej klient indywidualny
Załącznik nr 13 - Formularz reklamacji kartowej klient instytucjonalny
Załącznik nr 17 - Formularz reklamacyjny dotyczący Concordii