CENTRALA
97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 14
e-mail:belchatow@bsbelchatow.sgb.pl

poniedziałek - piątek 8.00-17.00

Sekretariat  044/635-72-50, poniedziałek - piątek 8.00-16.00
fax              044/632-25-13

Kredyty       044/635-72-60
                  044/635-72-59
                  044/635-72-57

Rachunki i depozyty   044/635-72-63
                                 044/635-72-61

ODDZIAŁ W ZELOWIE
97-425 Zelów, ul. Kościuszki 44

e-mail:zelow@bsbelchatow.sgb.pl

poniedziałek, środa, piątek 8.00-15.45
wtorek, czwartek                9.00-16.45

fax             044/634-12-80

Kredyty     044/635-72-78
                044/635-72-75

Rachunki i depozyty     044/635-72-76
                                   044/635-72-80

PUNKT KASOWY
97-403 Drużbice, Drużbice 77 A
(budynek UG Drużbice)

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00-14.30
wtorek   9.00-16.00

telefon   044/635-72-69
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie