Back
Next
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie jest najstarszym bankiem w naszym mieście. Działalność Kasy Spółdzielczej rozpoczęła się w okresie międzywojennym. W 1935 roku powstał Oddział Komunalnej Kasy powiatu piotrkowskiego.

Kasa oprócz gromadzenia wkładów oszczędnościowych i udzielania różnego rodzajów krótko i długo terminowych pożyczek, ściągała pożyczki skonwertowane powstałe po reformie walutowej przeprowadzonej przez byłego ministra skarbu Władysława Grabskiego. Kasa Spółdzielcza przyjmowała również weksle kupieckie.

Po II wojnie światowej od 01 maja 1949 r. Kasa działała jako agencja Państwowego Banku Rolnego w Bełchatowie pod nazwą Komunalna Kasa Oszczędności, którą w lipcu 1950 r. przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielczą. W 1963 r. Kasa po spełnieniu określonych przepisami warunków stała się bankiem o nazwie Bank Spółdzielczy w Bełchatowie.

Decyzja o budowie zagłębia paliwowo - energetycznego w latach siedemdziesiątych zapoczątkowała nowy rozdział
w dziejach 250 letniego miasta Bełchatowa i jego znaczny rozwój, co wpłynęło także na rozwój naszego Banku.

W uznaniu zasług dla społeczności bankowej we wrześniu 1996 roku Bank nasz został uhonorowany przez Zarząd BGŻ brązową statuetką.

W tym samym roku nasz Bank wstąpił do Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. 
W wyniku decyzji akcjonariuszy Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. i Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A.,
z dniem 5 września 2011 roku powstała jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju - Spółdzielcza Grupa Bankowa - pod egidą Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. Od 15 września 2011 roku GBW S.A. zmienił swoją nazwę na SGB-Bank S.A. I tak obecnie jesteśmy w zrzeszeniu SGB.

Nasz Bank obsługuje: jednostki samorządu terytorialnego, firmy z naszego terenu prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorców indywidualnych, rolników, osoby fizyczne oraz organizacje społeczne.

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie działa na terenie województwa łódzkiego i powiatu grójeckiego. Spółdzielczy charakter działalności decyduje o tym, że kapitał naszego Banku jest w 100% polski.

Bieżącą pracą Banku kieruje trzyosobowy Zarząd, a nad całokształtem działalności czuwa Rada Nadzorcza.
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie