Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,

unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)

nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystajac z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku,

nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank NIGDY nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną,

zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://

zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,

nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom,

dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki,

zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall),

pamiętaj o tym, że strona internetowa z której logujesz się do konta bankowego jest szyfrowana, jeżeli cokolwiek będzie budziło Twoje wątpliwości, powiadom o tym Bank.

dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna

zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj -

Użytkownik może samodzielnie skutecznie zablokować dostęp do bankowości internetowej w przypadku zagubienia lub kradzieży tokenu/telefonu poprzez trzykrotne celowe podanie błędnego hasła podczas próby logowania po czym niezwłocznie skontaktować się z Bankiem (osobiście lub telefonicznie) w celu dokonania zastrzeżenia użytkownika.
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie