Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Bełchatowie z dniem 01.01.2015 r. wdrożył Zasady Ładu Korporacyjnego. Zasady te zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 108/2014 z 17.12.2014 r. oraz zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/2014
z 30.12.2014 r. i uchawałą Nr 12/2015 z 02.04.2015 r. Zebrania Przedstawicieli.
Z uwagi na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Bełchatowie do Spółdzielni, działającej pod firmą "Spółdzielczy System Ochrony SGB" do regulacji wprowadzono zmiany - odpowiednio: Uchwała Zarządu Nr 15/2016 z 04.03.2016r. oraz Uchwała Rady Nadzorczej Nr 21/206 z 15.03.2016r. i Uchwała Zebrania Przedstawicieli Nr 17/2016 z 19.04.2016r.
Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Bełchatowie
Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Bełchatowie
Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Bełchatowie