Bank Spółdzielczy w Bełchatowie oferuje szeroki wachlarz produktów kredytowych, charakteryzujących się szybkim czasem rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu oraz oparte o stałą oraz zmienną stopę procentową w stosunku rocznym.


Kredyty na działalność gospodarczą w rachunku bieżącym:
- z okresem spłaty do 1 roku


Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym:
- kredyty nawozowe (na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej) do 1 roku
- obrotowe z okresem spłaty do 3 lat
- inwestycyjne z okresem spłaty do 20 lat


Kredyty preferencyjne dla rolnictwa z dopłatą ARiMR - wg zasad ustalonych przez Agencję.Kredyty konsumenckie
- z okresem spłaty do 1 roku do 5 lat, w tym promocyjne produkty sezonowe z terminem spłaty do 12 m-cy.


Kredyt w ROR


Kredyty na cele mieszkaniowe:
- z terminem spłaty do 20 lat


Pożyczki hipoteczne
- z terminem spłaty do 10 lat


*Atrakcyjne warunki dla stałych klientów Banku.

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych produktów kredytowych można uzyskać w placówkach Naszego Banku.

Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie