Back
Next
   W Banku Spółdzielczym w Bełchatowie przestrzegany jest kodeks etyki bankowej (zasady dobrej praktyki bankowej), uchwalony przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiącej kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie
Kodeks etyki bankowej