Back
Next
Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet.

Klient Systemu Bankowości Internetowej za pośrednictwem Internetu może sam zarządzać swoim rachunkiem bankowym, a w szczególności:

@ uzyskiwać informacje o saldzie na rachunku,

@ przeglądać i drukować historię operacji na rachunku w formie wyciągów     dziennych

@ realizować zwykłe przelewy oraz typu ZUS, US

@ drukować różnego rodzaju zestawienia

@ przeglądać historię logowań

Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.

Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu dla klientów indywidualnych oferujemy kody autoryzacyjne przez SMS lub specjalistyczne urządzenie zwane tokenem, potwierdzające tożsamość użytkownika w procesie rejestracji
na stronach bankowości internetowej. oraz autoryzacji operacji na rachunkach.

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem.

W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne:
-   algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta
    a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest
    najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych,
-   algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), używany w czasie inicjacji połączenia do
    zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie
    symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuższy spośród powszechnie
    stosowanych w operacjach finansowych.

Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące metody:

-  system nadawania, dla każdego z użytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych
   ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania
   lub obciążania każdego z rachunków,
-  funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń,
-  podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na tokenie użytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego
   numeru PIN do tokena) dla każdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów
   podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum
   do systemu bankowego.

Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uważane są przez specjalistów
za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych.
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie