Back
Next
Obowiązujący Statut Banku Spółdzielczego w Bełchatowie - Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 1/2018,  Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.05.2018 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z  31.10.2018 r.
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie
Statut Banku Spółdzielczego w Bełchatowie