Back
Next
Obowiązujący Statut Banku Spółdzielczego w Bełchatowie - Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 1/2015,  Zebrania Przedstawicieli z dnia 02.04.2015 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z  27.05.2015 r.
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie
Statut Banku Spółdzielczego w Bełchatowie