Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Płatności zagraniczne

Bank nasz za pośrednictwem SGB Bank S.A. w Poznaniu realizuje płatności zagraniczne w postaci Polecenia wypłaty - przelewu transgranicznego.

Jest to szybki i bezpieczny przepływ środków, który zapewnia:
-   błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach
    roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego
    tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
-   całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są
    kilkakrotnie szyfrowane.

Ponadto oferujemy:
-   możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie,
-   korzystną taryfę prowizji i opłat.

Aby wysłać pieniądze za granicę, należy wypełnić w placówce Banku odpowiedni formularz podając dane odbiorcy
i numer jego konta w systemie IBAN lub SWIFT.

Aby otrzymać pieniądze z zagranicy (wartość przesyłki przeliczana jest na złote według aktualnego kursu obowiązującego w SGB-Bank S.A. na dzień przesyłki) należy podać nadawcy kod SWIFT naszego Banku (GBWCPLPP) oraz numer IBAN posiadanego rachunku ( PL i 26 cyfr numeru konta).

Istnieje możliwość negocjacji kursu przy wysyłaniu przelewu w kwocie powyżej 5.000 Euro.

Dyspozycje przelewów zagranicznych przyjmowane są do godziny 12.00 w placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy.

Opłaty i prowizje związane z realizacją zleceń zagranicznych pobierane są zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat - waluty wymienialne” obowiązującej w SGB-Bank S.A. w Poznaniu.

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie za realizację zlecenia pobiera opłatę stałą w wysokości 10,00 zł od dyspozycji.
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie