Nasi partnerzy:
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie
Back
Next
Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:

1. Czy adres strony do logowania rozpoczyna się od https://
2. Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane - w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki.
3. Czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla SGB-Bank S.A. i jest on ważny.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników. W szczególności prosimy zadbaj aby:

1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej nie pozostawiać karty mikroprocesorowej w czytniku podłączonym do komputera
5. Regularnie zmieniać swoje Hasło.
6. Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

Pamiętaj! Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Administratorem w Banku dzwoniąc na numer telefonu (+48) 44 635 72 55 w godzinach od 8.00 do 17.00.
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl